Vina
Naša vina u srednjem veku

Naša vina u srednjem veku

1 Decembar 2022
  • Сподели:

Iako veoma dobro znamo kakav je bio značaj vina za naše pretke u srednjem veku, o tome imamo jako malo pisanih podataka. O našim vinima iz tog perioda uglavnom saznajemo iz povelja srpskih vladara kojima daruju nekome vinograde, ili prinose sa vinograda. O tome kakvu je ulogu igralo vino na našim prostorima mnogo nam govore stihovi naše narodne epske i lirske poezije.

 

Naravno, najpoznatiji su stihovi o Marku Kraljeviću, koji kad pije rujno vino - pola pije, pola Šarcu daje. Ali, još jedan naš veliki junak je kroz epske stihove pokazao koliko je vino bilo značajno za naše sunarodnike u srednjem veku. On je nemilosrdan u svojoj kletvi prema onima koji se ne odazovu pozivu u sudbinski boj:

 

„Od ruke mu ništa ne rodilo:

Ni u polju bjelica pšenica,

Ni u brdu vinova lozica!“

 

Iz ovih strašnih reči Kneza Lazara, vidimo da je najveća tragedija koja je mogla da zadesi našeg domaćina tog doba, pored gubitka sopstvenog poroda, gubitak pšenice u polju i vinove loze u brdu. U sledećim stihovima vidimo jednog drugog našeg junaka Janković Stojana, koji bežeći iz dugogodišnjeg zatočeništva, pre nego što vidi svoje najmilije, prvo svraća u vinograd da vidi u kakvom je stanju, i tamo zatiče svoju majku:

 

„Kosu reže ostarila majka,

Kosu reže pa vinograd veže,

A suzama lozicu zaliva...“

 

Kada se neko sa takvim požrtvovanjem odnosi, da kosu reže da bi vezivao vinograd, onda je značaj vina u životima tih ljudi neupitan. Ali, znali su naši ljudi u srednjem veku vino i da prave, i u vinu da uživaju, što vidimo iz stihova koji nas vode u dom Kneza Lazara:

 

„U vrh sovre slavni Knez Lazare.

Tu sjedoše piti vino ladno.

Taman biše vina najvišega...“

 

Stihovi jasno ukazuju da su naši srednjovekovni rođaci veoma dobro znali i da rashlade vino, da bi u njemu bolje uživali, ali i kojim redosledom će različita vina piti. Na kraju, vidimo da su i u svojim zdravicama znali da istaknu značaj koji je za njih imalo vino:

 

Vino je teklo,

Nama je reklo:

Pijte me, pijte,

Dobri junaci!

Mene će biti,

A vas biti neće;

Ali će biti,

Ko će me piti.“

 

Pošto smo i mi junaci našeg doba, ostaje nam samo da poslušamo ovu mudru zdravicu, i da pijemo naša vina!

 

Piše: Ljuban Očigrija

Maestro
Mastercard
Visa
Dina
American Express
Banca Intesa
Verifed by Visa
Mastercard Secure Code