Uslovi poslovanja

Osnovni podaci o privrednom društvu:

Poslovno ime: OURS 2017 d.o.o.
Sedište: Momčila Čedića 1d
MB: 21343382
PIB: 110366093
E-mail: oursdoo@gmail.com
Tel: +381 62 244471
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa narudžbinom ili u slučaju reklamacija ili otkaza porudžbine kontaktirajte nas.
Ovi opšti uslovi korišćenja odnose se na korišćenje internet stranice ours.rs (u daljem tekstu: "OURS vinoteka") i napisani su u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Uslovi uređuju funkcionisanje OURS vinoteka i prodavnice, te pravni odnos između OURS 2017 d.o.o. registrovanih korisnika (u daljem tekstu: “Korisnici”) i kupaca proizvoda, roba ili usluga (u daljem tekstu: “Kupci”).
Korišćenjem OURS vinoteka prodavnice potvrđujete da ste saglasni sa uslovima korišćenja.

1. Šta je OURS vinoteka prodavnica?

OURS vinoteka prodavnica je internet stranica namenjena prodaji vina i rakija i drugih proizvoda domaćih proizvodjača.

2. Ponuda

Ponuda proizvoda na OURS vinoteka prodavnici se zbog prirode poslovanja može povremeno menjati. Cene pojedinačnih proizvoda mogu biti redovne cene, akcijske cene, odnosno cene s popustima.
Fotografije, slike ili video materijal objavljeni u okviru ponude vlasništvo su OURS 2017 d.o.o. ili njenih dobavljača i poslovnih partnera.
Fotografije, slike ili video materijal objavljeni u okviru ponude su isključivo simbolični i dati samo radi obaveštenja, te mogu odstupati od realnog izgleda proizvoda.
OURS vinoteka prodaje proizvode putem interneta i prodaju vrši na teritoriji Republike Srbije.
Proizvode naručene putem OURS vinoteka prodavnice dostavljaju se isključivo na teritoriji Republike Srbije.

3. Postupak registracije

Da bi se registrovao na OURS vinoteka prodavnici korisnik mora imati najmanje 18 godina.
Kako bi korisnik bio u mogućnosti da kupuje u okviru OURS vinoteka prodavnice može se registrovati i kreirati svoj nalog.
Prilikom registracije i kreiranja svog naloga korisnik unosi sledeće podatke: ime i prezime, e-mail, telefon i adresu za isporuku proizvoda. Nakon unosa navedenih podataka, korisnik dobija e-mail sa potvrdom o izvršenoj porudžbini i email za potvrdu registracije . Korisnik treba da izvrši potvrdu klikom na odgovarajuće polje u e-mailu i zatim da kreira lozinku.
OURS vinoteka prodavnica ne odgovara za tačnost podataka unetih od strane korisnika/kupca.
Ukoliko dođe do promene podataka korisnik je dužan da ažurira svoj korisnički nalog ili da nas obavesti o nastalim promenama putem email adrese: oursdoo@gmail.com.
Kao registrovan korisnik, nakon unošenja svog korisničkog imena i lozinke, kupac u okviru svog korisničkog naloga ima uvid u trenutne i prethodne kupovine.
Registrovani korisnik ima mogućnost odlaska na stranicu za odabir plaćanja bez ponovnog unošenja svojih ličnih podataka.
Kupovina u OURS vinoteka prodavnici je moguća bez registracije i kreiranja korisničkog naloga.

4. Naručivanje i isporuka

Kupovina putem OURS vinoteka prodavnice moguća je za registrovane i neregistrovane korisnike.
Proizvodi se poručuju elektronskim putem. Pritiskom dugmeta Kupi, odabrani proizvod se dodaje u potrošačku korpu.
Nakon zaključenja porudžbine na email koji je Kupac ostavio kao kontakt, biće prosleđena potvrda da je porudžbina primljena od strane OURS 2017 d.o.o. Ukoliko Kupac ne dobije ovakvu potvrdu, potrebno je proveriti ispravnost e-mail adrese koju je ostavio kao kontakt ili prijavu problema da pošalje na email adresu oursdoo@gmail.com
OURS 2017 d.o.o. zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Kupca ili narudžbenici pre dalje obrade iste, izvrši proveru podataka koje je Korisnik naveo prilikom kreiranja porudžbine u cilju validacije istih i da kontaktira Kupca e-mailom ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.
Prodavac takođe zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči raspoložive od izabranih proizvoda. Kupac će biti obavešten emailom (ili telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda od strane Prodavca.
OURS 2017 d.o.o. zadržava pravo otkazivanja porudžbine usled tehničkih i drugih razloga o čemu će Kupac biti obavešten putem email-a koji je naveo prilikom registracije ili telefonom.
Po prijemu porudžbine i obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili porudžbini, Prodavac pristupa obradi porudžbine.
Prodavac pakuje robu za kupca pod kontrolisanim uslovima sistemom video nadzora i svaka pošiljka i njen sadržaj se beleži video zapisom i time potvrđuje da je roba iz magacina otišla ispravno spakovana i u neoštećenom stanju.
Kupac cenu plaća OURS 2017 d.o.o., a zajedno sa proizvodom mu se dostavlja i račun, obaveštenje i obrazac za odustanak.
Smatra se da je ugovor o prodaji na daljinu zaključen između OURS 2017 d.o.o. (ponuđača) i Kupca potpisan u trenutku kada OURS 2017 d.o.o. potvrdi porudžbinu i Kupac primi prvu elektronsku poruku o status svoje porudžbine.
Kupac je lice čiji su podaci navedeni u porudžbini. Podatke o kupcu nije moguće izmeniti nakon slanja porudžbine.

5. Cene proizvoda

Cene svih proizvoda istaknutih na OURS vinoteka prodavnici su unapred određene i iskazane su zajedno sa pripadajućim PDV-om. Cene važe za sve kupce samo i isključivo za vreme trajanja ponude, samo na ovoj internet stranici i samo pod ovim Opštim uslovima.
Zadržavamo pravo izmena cena. Cene se zaokružuju na dva decimalna mesta.

6. Načini plaćanja

Prilikom plaćanja poručenih proizvoda bez obzira na izabrani način, kupac je dužan da plati i troškove dostave koji se fiksno dodaju na ukupan iznos porudžbine. Troškovi dostave iznose 249 RSD, a ukoliko je vrednost porudžbine veća od 3.000 RSD dovoz će biti besplatan.
• Plaćanje pouzećem
Prilikom plaćanja pouzećem plaćanje se vrši gotovinom i kupac je pored cene robe dužan platiti i troškove dostave ukoliko iznos porudžbine nije veći od 3.000 din.
• Plaćanje platnim karticama
Plaćanje je moguće platnim karticama samo u valuti RSD. Poslednji koraka plaćanja realizuje se na web stranicu Banke gde unosite podatke o Vašoj platnoj kartici. Ukupna suma i broj pošiljke su automatski uneti i ne mogu se menjati. Nakon uspešne kupovine, bićete vraćeni sa web stranice Banke nazad na OURS vinoteka prodavnicu sa potvrdom da je kupovina uspešna. Ukoliko je došlo do neke greške u vezi sa transakcijom, bićete vraćeni nazad na OURS vinoteka prodavnicu sa obaveštenjem o neuspešnoj transakciji.
Svi podaci o platnoj kartici se kriptovano razmenjuju direktno između Kupca i servera Banke procesora platnih kartica, i njihovu sigurnost odnosno tajnost podataka garantuje i obezbeđuje Banka.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica.
Za realizaciju kupovine Platnim karticama procesor je Banka, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu OURS 2017 d.o.o., pa samim tim OURS 2017 d.o.o. neće biti odgovoran za zloupotrebu istih.
OURS 2017 d.o.o. se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.). U navedenom slučaju OURS 2017 d.o.o. neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.
OURS 2017 d.o.o. nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.
OURS 2017 d.o.o. će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Kupcu, kao i o podacima o izvršenom plaćanju e/računa. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. OURS 2017 d.o.o. neće koristiti navedene podatke o Kupcu u cilju dostave reklamnih obaveštenja svojih i/ili trećih lica, osim u slučaju da je Kupac dao svoju izričitu saglasnost za isto.
Korisnik sve reklamacije na izvršeno plaćanje može uputiti e-mail adresu oursdoo@gmail.com .

7. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

8. Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju!

9. Dostava robe i eventualna ograničenja

OURS 2017 d.o.o. vrši isporuku na teritoriji cele Srbije, od vrata do vrata za sve porudžbine u saradnji sa kurirskim službama Vaša porudžbina će biti isporučena u roku od 3 do 10 radnih dana od dana kada OURS 2017 d.o.o. potvrdi porudžbinu. Isporuka robe se ne vrši vikendom,državnim i verskim praznicima u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u RS.
Vreme isporuke se može produžiti usled okolnosti koje su van uticaja OURS 2017 d.o.o. (kvar, obustava rada kurirskih službi, saobraćajne gužve i nezgode, vremenski uslovi, praznici i dr.)
Vreme isporuke može biti produženo za vreme praznika usled povećanog obima posla.
Isporuka robe se vrši na adresu koju ste naveli prilikom registracije.
Isporuka robe se vrši putem kurirskih službi.
Ukoliko imate problem sa dostavom robe, možete nas kontaktirati na e-mail adresu: oursdoo@gmail.com

10. Reklamacije i povraćaj sredstava

Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.
Ukoliko sa uređajem kupljenim putem našeg sajta imate neki problem ili pitanje, možete nas kontaktirati na +38162244471 radnim danima od 09h do 17h.
Kupac je dužan da odmah po prijemu, pregleda isporučenu robu te da o svim eventualnim nedostacima odmah obavesti dostavljača.
Potrošač može da izjavi reklamaciju elektronskim putem na e-mail adresu: oursdoo@gmail.com uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju. Rok za rešavanje reklamacije je 45 dana.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica OURS 2017 d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev OURS 2017 d.o.o. obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

11. Obaveštenja korisnika

Ako imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa ovim sajtom, molimo da pošaljete poruku na oursdoo@gmail.com

12. Odricanje od odgovornosti

Uprkos trudu da ponuda bude što tačnija i ažurnija, može se desiti da se podaci o proizvodu promene toliko brzo da ih ne možemo ispraviti ili izmeniti i da se još uvek neizmenjeni nađu na OURS vinoteka prodavnici. Ukoliko dođe do narudžbine takvog proizvoda, Kupac će biti obavešten o promenama, a prodaja prekinuta.
U slučaju da pojedini proizvodi budu nedostupni, obavestićemo kupca o tome i omogućiti mu da odustane od kupovine ili izvrši kupovinu drugog dostupnog proizvoda. Ukoliko je Kupac već platio proizvod koji nije dostupan, novac će mu biti vraćen.

13. Tačnost podataka

OURS 2017 d.o.o. nastoji da informacije objavljene na OURS vinoteka prodavnici održava tačnim i ažurnim, ali ne daje nikakve garancije niti obećanja da takvi zaista i jesu, niti snosi bilo kakvu odgovornost niti posledice, direktne ili indirektne, proistekle iz pretpostavke korisnika informacija sa OURS vinoteka prodavnice da jesu. U slučaju da primetite neku nepravilnost molimo vas da nas o tome obavestite na mail oursdoo@gmail.com kako bi izbegli eventualne neprijatnosti.

14. Promene sajta

OURS 2017 d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, modifikuje ili ukine ovaj sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost sajta određenim licima ili geografskom području.

15. Promena uslova korišćenja

OURS 2017 d.o.o. može bilo kada, bez prethodne najave izmeniti ili dopuniti ove uslove korišćenja. Ovakve izmene su za Vas obavezujuće, pa je preporučljivo periodično posetiti ovu stranu i informisati se o njima. Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta, saglasni ste da prihvatate sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.

16. Sudska nadležnost i primena prava RS

U slučaju spora proisteklog iz primene ovih Opštih uslova i u vezi sa kupovinom proizvoda na ovoj internet stranici ugovorne strane će nastojati rešiti spor mirnim putem. Ukoliko ugovorne strane ne reše spor mirnim putem, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

17. Zaštita podataka o ličnosti

U ime OURS vinoteka obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o Kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o Kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u OURS 2017 d.o.o. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
OURS 2017 d.o.o. u pogledu obrade podataka o ličnosti koje prikuplja obavljajući delatnost prodaje proizvoda putem ove internet stranice ili u pogledu dostavljanja reklamnih poruka u svemu postupa shodno zakonu o zaštiti podatak o ličnosti, što je posebno definisano odgovarajućim dokumentima sadržanim na ovoj internet stranici.
PRAVA I OBAVEZE KUPCA KOD KUPOVINE NA DALJINU
Poštovani kupci,
Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br 62/2014 i br 6/2016) kupovina preko naše internet stranice ours.rs smatra prodajom na daljinu.
Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja delatnosti) da odustane od Ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik.
Kada Kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta robe koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik.
Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora, izjavom koju daje na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu.
Prilikom odustanka, kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).
Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Direktne troškove u slučaju odustanka snosi kupac. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.
Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:
1) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
3) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
4) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i kojaje otpečaćena nakon isporuke;
5) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova je način rešavanja sporova između potrošača i trgovca, posredovanjem ili arbitražom, u skladu sa zakonima kojima se uređuje posredovanje i arbitraža. Trgovac unapred prihvata vansudsko rešavanje eventualnih potrošačkih sporova.
Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan , odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta prvo nastupa.
Postupak u slučaju reklamacije
Ovim putem Vas obaveštavamo da reklamaciju na kupljenu robu možete izjaviti na sledeće načine:
Slanjem popunjenog obrasca OBRAZAC O ODUSTANKU OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINU na mail na adresu: oursdoo@gmail.com

Maestro
Mastercard
Visa
Dina
American Express
Banca Intesa
Verifed by Visa
Mastercard Secure Code